Redoviti desetsatni program

Temeljno polazište programa u vrtiću je Nacionalni kurikulum koji ima cilj utjecati na cjelovit razvoj i odgoj djeteta na humanističko – razvojnom pristupu usklađenom s individualnim razvojem svakog djeteta.

Redovitim programom djeci nudimo mogućnost uključivanja u različite aktivnosti koje prate njihovu razvojnu dob i koje djeluju kako na spoznajni tako i na emocionalni razvoj, na govor, izražavanje, stvaralaštvo te na psihomotorni i tjelesni potencijal.

Redoviti desetsatni program provodi se za djecu od navršenih 6 mjeseci života do polaska u školu, a polaznici su raspoređeni u 2 jasličke i 3 odgojno-obrazovne skupine.