KRAĆI PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

Cilj programa je odgajati religioznu dimenziju djeteta i osposobljavati ga za autentične ljudske vrednote, utemeljene na Evanđelju. 

Način na koji ostvarujemo  aktivnosti proizlazi iz “osluškivanja” dječjih potreba i osjećaja, jer dijete komunicira verbalno i neverbalno. 

Aktivnosti ostvarujemo kroz pisanu riječ, glazbu, likovno i scensko izražavanje, životno praktične, istraživalačke, spoznajne i radne aktivnosti, raznovrsne igre, stvaranje i pokret.

Situacije za vjerski odgoj su svakodnevne i vrlo različite:  događaji,osobe,poticaji,blagdani…Duhovnu stvarnost i duhovnu potrebu dijete opaža i izražava puno lakše nego odrasli. Ta stvarnost je za njega živa i potrebna. Religiozno iskustvo je u svojoj biti iskaz ljubavi i osobito odgovara naravi djeteta. 

Program ostvarujemo u sobi dnevnog boravka koja je opremljena odgovarajućom opremom za rad s djecom određene dobi.