Etno

PROJEKT ETNO SMJEHULJICA UVOD Osobita pozornost u odgoju i obrazovanju pridaje se aktivnom učenju djece i osmišljavanju poticajnog materijalnog okruženja u kojem djecu potičemo na istraživanje, promišljanje i kreativnost. Pri tome su zajednički cilj i otvorena komunikacija najvažniji u realizaciji vrtića za sretno i kvalitetno odrastanje djeteta. Jedan od načina aktivnog učenja je projektni rad. Integriranim kurikulumom usmjerenim na dijete nastoji se poštivati prirodna znatiželja, interesi i potrebe djece stvaranjem okruženja koje im omogućuje slobodu izbora i potiče ih na preuzimanje odgovornosti za svoje izbore i ponašanja. Kako ne može imati unaprijed definirani plan, već ga zajedno stvaraju odgojitelj i dijete, naglasak je na timskom radu djece i odgojitelja i djece različite dobi i sposobnosti (suradničko učenje). Slobodom izbora aktivnosti djeca su pokazala interes za stare običaje i život kakvim su nekad živjeli njihovi pradjedovi i prabake. Odlučili smo ovu temu proširiti te djeci pružiti dovoljno poticaja kako bi njihovi interesi porasli. CILJ PROJEKTA Upoznavanje djece s kulturom naroda. ZADAĆE PROJEKTA: – djelovati na podizanje kvalitete materijalnih uvjeta rada, radi osiguravanja i stvaranja optimalnih uvjeta za boravak djece i zaposlenika te unaprijediti sigurnost i zaštitu djece u unutarnjim i vanjskim prostorima. – oblikovati odgovarajuće okruženje bogato obrazovnim i odgojnim potencijalima i na taj način prostor ustanove staviti u službu djeteta ( etno selo sa kućicama, etno dvorište, prirodni materijali ) – Stjecanje iskustva i spoznaja o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini (upoznavanje sa ljudima, zanimanjima, prirodnom okolinom, predmetima, alatima, jelima) – Poticanje interesa za zdravu prehranu te upoznavanje s tradicionalnim jelima naroda ( povodom praznika i blagdana poput Božića, Uskrsa… – Razvoj vještina baratanja predmetima i alatima ( radne i praktične vještine poput izrade igračaka, piljenje daščica, razbijanje oraha, čišćenje kukuruza… – Razvoj psihomotoričkih sposobnosti u složenim vještinama( kroz igre poput „ Lanca probijanca, „ Nogomet s krpenom loptom“, „ Skakanje u vrećama“…) – Razvoj dječje kompetencije te sposobnosti donošenja samostalnih odluka – Razvoj samostalnosti i neovisnosti u zadovoljavanju potreba ( jelo i piće, istraživanje) – Razvoj kooperativnosti i suradništva u skupnom radu i igri – Razvoj pozitivnih stavova i odnosa prema okolini ( prirodna, društvena, predmetna okolina, tradicija, baština, kultura, proslave, blagdani ) – Razvoj taktilne, vizualne, slušne, olfaktorne i gustativne percepcije – Razvoj sposobnosti uočavanja odnosa i veza među ljudima ( zanimanja, djelatnosti, blagdani, svečanosti ) – Razvoj sposobnosti rješavanja problema – Razvoj pozornosti i pamćenja – Razvoj artikulacije, jezika i govornih vještina kroz dramske aktivnosti ( igrokazi, recitacije, pjesme) – Razvoj sposobnosti percepcije glazbenih elemenata – Razvoj likovnog senzibiliteta za različita likovna sredstva i motive ( olovka, ugljen, tuš, tempera, pastela, akvarel, motive poput narodnih nošnji, kola, starih sela i td. ) – Razvoj – Razvoj okulomotorna koordinacije, fine motorike šake i prstiju kroz aktivnosti vezenja, šivanja, pletenja, pisanja… INICIJALNO STANJE Djeca su svjesna činjenice da se nekada živjelo potpuno drugačije. Upoznati su s nekim starim jelima koje im još uvijek kuhanju bake ili prabake. Znaju što je folklor jer su ponekad gledali nastupe kulturnih umjetničkih društava. Neka djeca žive na selu pa su im poznati nekadašnji običaji te sezonski radovi na vrtovima, poljima, voćnjacima i vinogradima. IZJAVE DJECE: KAKO SU SE DJECA NEKADA IGRALA? IVOR: Vani su se igrali skrivača i lovice. NOA: Igrali su se dječje zabavne igre. DOMINIK: Mogli su igrati nogomet. KAKVE SU IGRAČKE IMALI? LUCIJA: Moja baka si je šivala igračke. FRAN: Izrađivali su drvene igračke ( mač, praćka, luk i strijela ). IVOR: Šivali su lutke. ŠTO JE TO FOLKLOR? LUCIJA: Tamo se svira. NOA: Pjevaju se neke starinske pjesme koje su se odavno pjevale i izmišljale. Svirala se harmonika jer su se stare pjesme svirale na harmonici. KAKVA SE ODJEĆA NOSILA? NOA: Šivali su odjeću. FLORIJAN: Nosili su gumene čizme. IVOR: Neki su bili bosi. JANA: Nosili su marame. LUCIJA: Nosili su sve u bijelo- crvenoj boji. ŠTO SU NARODNE NOŠNJE? LUCIJA: U tome se plesalo! NOA : U tome plešu dečki s curama. ŠTO SE NEKADA JELO? NOA: Voće i povrće, grah, juha s rezancima i krpicama. FLORIJAN: Žganci. DOMINIK: Prosena kaša. TEA: Frigana juha. ODREDNICE PROJEKTA Projekt je nastao na temelju interesa djeca u rujnu 2012. godine. Uključena su djeca mješovite dobne skupine „ Pingvini“ u starosti od 4- 7 godina. Ponekad se uključuju i djeca mlađe odgojne skupine koja su osim suučesnika često naši gledaoci, promatrači i kritičari. SUDIONICI PROJEKTVeliki angažman i timski rad svih zaposlenika: ravnatelja, odgojitelja, stručnih suradnika, administrativnog i tehničkog osoblja preduvjet su za kvalitetno djelovanje ustanove ranog odgoja i obrazovanja. Osim odgojitelja i stručnih suradnika u vrtić pozivamo mnoge goste koji prenose svoje znanje i vještine na djecu mješovite odgojne skupine. Roditelji su neizbježni suradnici koji uvijek doprinose nabavom materijala, predmeta, sadržaja, posjećuju naše manifestacije, svečanosti i priredbe. Uveličavaju time svo znanje preneseno njihovoj djeci, naš rad i angažman kako bi vrtić funkcionirao kao jedinstvena i cjelovita institucija. TIJEK PROJEKTA 1.likovno stvaralaštvo Likovne stvaralačke aktivnosti, crtačke i slikarske sa različitim likovnim tehnikama: – stara kola- olovka i ugljen – narodne nošnje- tempera, kreda, kolaž – prirodni motivi ( grožđe, kukuruz, kora drveta, vinova loza )- olovka i ugljen 2.glazbene aktivnosti Pjevanje i sviranje narodnih pjesama, igre s pjevanjem: – Savila se bijela loza vinova – Jula i jabuka – Ja posijah repu – Igra kolo – Na okolo šalata – Lepe ti je 3.dramske aktivnosti Igrokazi, recitacije, igre uloga u centru kuhinje i obitelji, dramske igre i vježbe. 4.životno praktične i radne aktivnosti – izrada kućica i etno sela – „trebimo“ kukuruz – Sakupljamo prirodne materijale ( lišće, žireve, češere, koru drveta, grančice, tikve, kestene, orahe) – Vježbamo pravilno korištenje bešteka i salveta 5.razne igre – igre u pokretu ( lanca probijanca, nogomet s krpenom loptom, crna kraljica, ) – igre s pjevanjem ( savila se bijela loza vinova, došla majka s kolodvora, igra kolo, na okolo šalata ) – konstruktivne igre – igre uloga IZJAVE DJECE: ŠTO SU NARODNE NOŠNJE? JANA: Ja sam jedanput bila obučena u nju na jednoj predstavi. LUCIJA: One su u crno- bijeloj boji. DOMINIK B: Ima i maramu kakvu nose stare bake. KOJE PJESME SU SE PRIJE PJEVALE: NOA: Beži Jankec. FLORIAN: Lijepa naša domovino. U ČEMU SU SE LJUDI PRIJE VOZILI? HANA : U traktorima, a još prije u drvenoj kočiji s drvenim kotačima. FLORIAN: Na biciklima.