Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Program ranog učenja engleskog jezika provodi se za djecu od treće godine života do polaska u školu koja pokazuju interes za učenje stranog jezika.

Svako je dijete posebno i uči na svoj način. Mi kao odgajatelji educirani da provodimo program engleskog jezika trebamo prepoznati način na koji djeca najlakše i na najzanimljiviji način usvajaju engleski jezik. Zajedničko svoj djeci je da vole slikovnice. Tako smo prema njihovom interesu napravili personalizirane slikovnice.

Zašto personalizirane slikovnice?

Upravo zbog toga jer su oni glavni likovi slikovnice i samim time lakše uče i pamte pojmove. Osjećaju se posebno jer slikovnica priča njihovu priču. Kroz slikovnicu djeca pobliže upoznaju sebe, otkrivaju vlastite mogućnosti, upoznaju svoje tijelo te izražavaju svoje interese kroz pomno osmišljene materijale.

Takve slikovnice pridonose spontanijem govoru kod njihovog korištenja i proširivanju govornih sposobnosti postavljanjem pitanja.

Uz slikovnicu koristimo mnoštvo priča i pjesmica koje prate sadržaj slikovnice koje su im također velika pomoć u svladavanju i usvajanju novih pojmova. Učenje uz igru je najlakši i djeci najzanimljiviji način učenja.