Pračovjek

PROJEKT PRAČOVJEK

Projekt „Pračovjek“ u DV. „Smjehuljica“ započeo je u mjesecu ožujku, a trajao je do mjeseca lipnja. Provodio se u starijoj odgojnoj skupini „Pingvini“. Projekt je započeo jednostavnim dječjim pitanjem : „Kako je čovjek nastao?“. Kako bi odgovorili na to pitanje, morali smo se vratiti nekoliko milijardi godina unazad.

Cilj projekta bio je upoznati način pračovjekova života, istražujući razviti poštovanje prema svojoj kulturi i običajima i civilizacijskim dostignućima koji nas svakodnevno okružuju.

Razvojne zadaće koje smo ostvarivali tijekom projekta su osnaživanje vlastite samostalnosti i samopouzdanje; razvijati ljubav prema pokretu, plesu, glazbi; razvijati empatiju, toleranciju, suradnju; razvijati pozitivna stajališta; razvijati kompetenciju, znatiželju, motivaciju i upornost; poticati senzomotorne aktivnosti te taktilne, motorne, vizualne i akustične percepcije.

PROJEKTNO PLANIRANJE I PRIPREMA

Samoedukacija odgojitelja – Kako bi kvalitetno odradili projekt te odgovorili na sva dječja pitanja odgojitelji su se prethodno educirali i informirali o temi. Prikupili sve osnovne podatke o povijesti i povijesnim procesima tog razdoblja.
Prikupljanje materijala i stvaranje materijalnih uvjeta za izvođenje projekta u vrtiću- Stvorili smo kreativno, fleksibilno i poticajno prostorno-materijalno okruženje. Osmislili smo i stvorili materijalne uvjete u vrtiću kako bi djeca mogla istraživati, eksperimentirati, otkrivati i konstruirati znanja i spoznaje. Neprestano smo stvarali nova materijalna sredstva koja potiču istraživanje i nadogradnju postojećih dječjih znanja. U procesu prikupljanja materijala sudjelovali su odgojitelji, pomoćno osoblje, stručni tim, roditelji i djeca. Stvarali smo dinamično okružje koje potiče od dječjih interesa te stimulira sve njegove potencijale. Prikupljali smo materijale poput suhog drveća, grana, kamenja, zemlje, konopca, kartona, umjetnog krzna, knjiga, enciklopedija i svega ostalog što bi nam moglo poslužiti u ostvarivanju projekta. Djeca su sudjelovala u različitim istraživačkim, likovnim, spoznajnim, grafo-motoričkim aktivnostima. Informirali smo roditelje o temi projekta te su i oni kontinuirano sudjelovali u našem projektu. Tako su djeca otkrivala i vlastitu povijest te povijest obitelji te su na temelju dobivenih saznanja izgradili obiteljsko stablo.
ORJENTACIJSKI PLAN PROJEKTA

Projekt se odvijao kroz nekoliko tematskih cjelina/područja.

Započeli smo sa kratkom poviješću Zemlje, nastankom Zemlje i prvih živih bića. Nadovezali smo se na evolucijski razvoj čovjeka.
Proučavali smo način života pračovjeka, obitelj te komunikaciju.
Također smo proučavali obrede i vjerovanja.
Znanja i vještine pračovjeka.
U ostvarivanju projektnih zadataka i ciljeva djeca su promatrala, skupljala, identificirala, klasificirala, istraživala, bilježila, objašnjavala, a u tim se aktivnostima i procesima poticalo promatranje, razgovaranje, postavljanje pitanja, doživljavanje osjetilima, osluškivanje, oponašanje te kreativno izražavanje i stvaranje.

Povijest Zemlje, nastanak Zemlje i prvih živih bića te evolucija čovjeka.
Upoznali smo se sa pojmom „vrijeme“ te pojmom „povijest“. Upoznali smo se sa nastankom Zemlje te razvojem živih bića. Također, upoznali smo povijest vlastite obitelji izradom obiteljskog stabla.

Način života pračovjeka
Naučili smo tko je bio pračovjek, gdje je živio, kako se kretao? Koje je običaje imao? Čime se hranio, kako je lovio? Kako je otkrio vatru?

Obredi i vjerovanja
Razgovarali smo o vjerovanju pračovjeka u više sile i bogove. Na taj način su si objašnjavali prirodne sile. Govorili smo o plemenskim liječnicima, vračevima i duhovnim vođama, ritualima i običajima te ukrašavanju tijela kao potrebom za dotjerivanje u posebnim prilikama i obredima.

Znanja i vještine pračovjeka
Dotaknuli smo se pitanja što je pračovjek znao? Što je gradio, izrađivao? Kako se likovno i glazbeno izražavao?

INTERESNE RADIONICE

IZRADA PEĆINE- Platno su djeca oslikala temperom te su od nje „skrojili“ pećinu.
IZRADA MAMUTA- Djeca su kaširala mamuta te ga obojila temperom.
ŠIVANJE ODJEĆE- Od umjetnog krzna, djeca su sašila pračovjekovu odjeću
KAMENA PEĆINA- Djeca su pažljivo ljepila kamen te od njega načinila malene pećine u kojima je pračovjek živjeo.
LIKOVNE AKTIVNOSTI- Kroz različite likovne aktivnosti (akvarel, tempera, pastele, tuš,ugljen, olovka, drvene bojice, flomasteri…) djeca su prezentirala pračovjeka i njegov način života.
VREDNOVANJE PROJEKTA

Odgojitelji su različitim načinima i sredstvima, kroz igru i umjetničko izražavanje, djeci približili povijest te ih potaknuli na izražavanje, proučavanje i eksperimentiranje. Uspoređivanje prošlosti sa sadašnjošću.

Prostor vrtića „pratio“ je priču pračovjeka. Kroz izradu pećine, oslikavanja unutrašnjosti pećine, izradu glinenih posuda,oruđa,oružja,odjeće,nakita, kroz slike i crteže, priče, upoznali smo pračovjekov način života i razvijali poštovanje prema svojoj kulturi, običajima i civilizacijskim dostignućima koji nas svakodnevno okružuju.

U gradskoj knjižnici i čitaonici „Mladen Kestner“ u Ludbregu, tijekom mjeseca lipnja, postavljena je izložba dječjih radova na temu „Pračovjek“. Tako su građani grada Ludbrega mogli vidjeti i doživjeti maleni djelić vrtićke atmosfere na tu temu.