Program predškole

Program predškole djecu u dobi od 6. i 7. godine života priprema za školsko okruženje stvarajući kod djece navike potrebne za prihvaćanje obveza, u koje će se uklopiti i buduće školske obveze te pomaže djeci da razviju vještine potrebne za školu.