Smjehuljica u projektu

Provedbom projekta Smjehuljica – moj drugi dom u rad Dječjeg vrtića Smjehuljica uvedena je usluga poslijepodnevnog rada u kojem s polaznicima uz redovni primarni program provodimo i program ranog učenja engleskog jezika, likovnu igraonicu, sportski program, vjerski odgoj i folklor. Edukacija naših stručnjaka omogućila nam je da obogatimo sportski program i program ranog učenja engleskog jezika te da u rad vrtića uvedemo metode Neurofeedbacka i senzorne integracije, što predstavlja inovativan korak prema jačanju i poticanju motoričkih i kognitivnih sposobnosti djece te razvoju njihova logičkog razmišljanja. Vrtić smo opremili s novom opremom i didaktičkim materijalima te zajednički radimo na daljnjem unapređenju našeg rada. Realizacijom projekta Dječji vrtić Smjehuljica dugoročno će osigurati veću kvalitetu odgoja za svoje polaznike, ojačati svoju poziciju kvalitetnog vrtića koji na prvo mjesto stavlja potrebe polaznika i njihovih roditelja, pružajući inovativne programe u provedbi ranog i predškolskog obrazovanja te će uz to dati novu dimenziju inkluziji djece s teškoćama u razvoju u obrazovni sustav.