Smjehuljica – moj drugi dom

Osnovne informacije o projektu:

Naziv projekta: Smjehuljica – moj drugi dom

Broj ugovora: UP.02.2.2.08.0037

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Fond: Europski socijalni fond

Nositelj projekta: Dječji vrtić Smjehuljica

Projektni partneri: Grad Ludbreg

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Svrha projekta:

  1. Ojačati kapacitete stručnjakaDječjeg vrtića Smjehuljica radi unaprjeđenja postojećih te razvoja novog programa vrtića.
  2. Uvođenje usluge poslijepodnevnog rada u Dječji vrtić Smjehuljica radi usklađivanja poslovnog i obiteljskog života roditelja polaznika.

Ciljna skupina:

  1. Dječji vrtić Smjehuljica u Ludbregu;
  2. 60 polaznika Dječjeg vrtića Smjehuljica (dobna skupina 4-7 godina), uključenih u uslugu poslijepodnevnog rada vrtića;
  3. 7 stručnjaka (6 odgojitelja, voditelj projekta) zaposlenih u Dječjem vrtiću Smjehuljica, koji će pohađanjem odabranih edukacija ojačati svoje kapacitete u cilju unapređenja postojećih i razvoju novog programa vrtića.

Elementi projekta:

  1. Unapređenje postojećih te uvođenje novih usluga za polaznike Dječjeg vrtića Smjehuljica: Pružanjem besplatne usluge poslijepodnevnog rada, Dječji vrtić Smjehuljica doprinijeti će uspostavljanju ravnoteže u poslovnom i obiteljskom životu roditelja svojih polaznika. Unapređivanjem postojećih programa i uvođenjem novih usluga u rad ustanove, djeci će se pružiti veća kvaliteta odgoja te poticati njihovo stvaralaštvo, razvijati njihove motoričke i kognitivne sposobnosti, kao i njihovo logičko razmišljanje.
  2. Jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika Dječjeg vrtića Smjehuljica: edukacija stručnjaka Dječjeg vrtića Smjehuljica, koji će pohađati odabrane edukacije iz područja engleskog jezika, kinezioloških aktivnosti, neurofeedback metode te metode senzorne integracije, omogućiti će uvođenje novih usluga u rad vrtića te doprinijeti kvalitetnijem odgoju svih njegovih polaznika.
  3. Promidžba i vidljivost projekta: u sklopu aktivnosti usmjerenih na promidžbu i vidljivost projekta održati će se početna i završna konferencije kojom će se predstaviti aktivnosti, ciljevi i rezultati projekta. Također, izradit će se raznovrsni promidžbeni materijali (letci, plakati, banneri, slikovnice) te osigurati vidljivost projektnih aktivnosti i rada Dječjeg vrtića Smjehuljica u medijima, putem novinskih članaka, TV priloga i radijskih objava.
  4. Upravljanje projektom i administracija: aktivnostima upravljanja projektom osigurati će se uspješna realizacija projektnih aktivnosti i postizanje zadanih ciljeva projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 2.663.742,10 HRK

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava: 2.663.742,10 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 04.09.2018. – 04.09.2020.