Promidžbene aktivnosti

U sklopu projekta osigurana je njegova promidžba i vidljivost kroz raznolike promotivne aktivnosti koje uključuju konferencije, radijske objave, tisak bannera, letaka, plakata i slikovnica, kao i objave novinskih članaka te emitiranje TV priloga o radu vrtića i provedbi projekta, koji se može pogledati i na našim stranicama. Svi korisnici vrtića i posjetitelji naše web-stranice također su slobodni da preuzmu naš veseli letak te se detaljno upoznaju sa svim aktivnostima projekta Smjehuljica – moj drugi dom.