Programi

Dječji vrtić Smjehuljica ima 4 skupine djece prema dobi:

  • CIPELIĆI
  • LEPTIRIĆI
  • MALCI
  • JEŽIĆI