Malci

Dob: Odgojno-obrazovna skupina djece od 4. do 5.godine života

Odgojitelji: Julija Biškup i Petra Juran

Cilj odgojno-obrazovnog rada je poticanje cjelokupnog razvoja djeteta i stvaranje poticajne sredine uz poštivanje individualnih osobitosti svakog djeteta. Stoga u našoj skupini u neposrednom radu s djecom, uvažavajući dječje potrebe, razvojne sposobnosti i interese potičemo motorički, spoznajni, socio-emocionalni i razvoj komunikacije. Velika pažnja pridaje se osiguravanju odgovarajuće njege i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece putem pravilne prehrane, razvijanjem zdravstveno-higijenskih navika i poticanjem tjelesnih aktivnosti djece.