Ježići

Dob: Odgojno-obrazovna skupina djeca od 5. do 6. godine života

Odgojitelji: Jelena Borović i Lorena Hižak

Poticajno okruženje u kojem borave djeca iz odgojno-obrazovne skupine Ježići  nalik je obiteljskome prostoru, prilagođeno djetetu i zadovoljavanju djetetovih višestrukih potreba – emocionalnih, motoričkih, socijalnih, spoznajnih. Formiranjem određenih centara aktivnosti želimo osigurati djetetu sigurno, bogato i raznovrsno okruženje koje će mu omogućiti stjecanje različitih iskustava i konstruiranje znanja. Svaka soba dnevnog boravka nudi materijale i igračke primjerene razvojnim, ali i individualnim mogućnostima djece, uvažavajući dob, tempo razvoja i interese. Često mijenjamo sredstva koja služe kao poticaj za nove igre i aktivnosti što doprinosi boljoj organizaciji igre, ugodnoj atmosferi te boljoj međusobnoj komunikaciji u igri kao i uspješnijoj podjeli uloga. Kroz raznovrsne aktivnosti potičemo među djecom dijalog i suradnju te djetetovu samoinicijativnost, potičemo djecu na istraživanje, rješavanje problema i zaključivanje. Radimo na pravilnom izgovoru riječi, artikulaciji glasova te interpretaciji. Potičemo djecu na suradnju i međusobno uvažavanje, bogatimo djetetov vokabular te utječemo na jačanje samopouzdanja. Djeca komuniciraju verbalno i neverbalno te kroz igru otkrivaju mogućnosti prenošenja poruka, razvijaju finu motoriku ruke i šake, usavršavaju sposobnost preciznosti i strpljivosti. Cilj su nam nasmiješena i zadovoljna djeca-svakim danom bogatija za neko novo iskustvo i spoznaju, neko novo naučeno/stečeno znanje.