Folklorna igraonica i vjerski odgoj

Brze promjene koje se događaju u današnjem svijetu u djeci počinju poticati znatiželju i potrebu za učenjem od njihove najmlađe dobi, a upravo je vrtić, uz obitelj, mjesto gdje se formiraju pozitivni stavovi djece. U Dječjem vrtiću Smjehuljica polaznike se od najranije dobi potiče da postanu tvorci vlastite spoznaje te se oplemenjivanjem njihova potencijala razvija tolerancija, međusobno poštovanje i susretljivost djece. Tokom provedbe projekta, kroz folklornu igraonicu i vjerski odgoj naše polaznike učimo i poštovanju prema vlastitom nasljeđu i tradiciji čime se radi na očuvanju njihova kulturnog identiteta i osviještenosti te usvajanju odgovornog ponašanja prema životnoj okolini, ljudima i svemu što nas okružuje.