Cipelići

Dob: Jaslična skupina

Odgojitelj: Martina Pokos

Zdravstveni voditelj: Gordana Trnjak-Vajagić

Veliku pažnju od najranije dobi pridodajemo komunikaciji s djecom. U našoj odgojno-obrazovnoj jasličnoj skupini provodimo BabySigns® program – znakovni jezik za bebe kako bi već od najranije dobi djeca znakovima izrekla ono što žele. Time se kod djece smanjuju frustracije, suze, agresivna ponašanja te se gradi povjerenje između djeteta i odgojitelja. Dijete komuniciranjem izražava svoje osjećaje, misli i potrebe. Ono se socijalizira, emocionalno sazrijeva i upoznaje svijet. Način na koji dijete komunicira je često pokazatelj njegovih intelektualnih sposobnosti.